جدیدترین و پیشرفته ترین سالن مرغداری دنیا با اختراع ما

Poultry Production is Extremely Lucrative Business but Also The Highest Technology + The Highest Management

 
 
 
 

Theory of Journey inside Human Body or every Live Creation Inner


تئوری سفری بدرون اعضای بدن هرموجود زنده ( انسان)

ما قصد نداریم شما را در جوی افسانه ای یا فیلمی تخیلی قرار دهیم و هدف این نیست که شما را به عالمی رویایی یا مجازی یا غیر واقعی ببریم بلکه این سفر سفری واقعی به داخل بدن هر موجود زنده است که فقط بجهت بازدید داخل بدن نبوده و تکرار مکررات کارهایی که متخصصین در این مورد انجام داده اند نیست بلکه این سفر به گونه ای است که ما در حین سفر می توانیم با روش های خاصی که تاکنون وجود نداشته تغییرات دلخواهی رادراعضای بدن بوجود آوریم منتها نگرش مااز پنجره های دیگری از علم و غیراز پنجره هایی بوده که تاکنون از دید متخصصین به موضوعاتی اینچنین نگریسته ورصد می شده است ،با توجه به مبنای قدرتمند علمی این طرح ممکن است در بعضی اوقات استدلالات ما بسیار ثقیل بنظر آید ولی اگر با دقت بیشتری به آن نگاه کنید مطمئنا این ابهام را از سر راه برخواهید داشت.
همانطور که گفته شد چون مبنای نگاه ما از دریچه و شاخه دیگری از علم است وممکن است گفته های ما با محفوظات فکری خیلی از متفکران تطابق پیدا نکند دلیل اشتباه ما یا مغایرت با علم نیست ولذا خواهشمندیم که در قضاوت و دادن تاییدیه های علمی عجله نفرموده و پس از تتبع و تفکر بیشتر نسبت به قضاوت اقدام فرمایید وبه همین دلیل استدلالاتی که برای ثابت کردن این تئوری باید گفت کمی با قبل متفاوت بوده و ما برای روشن شدن مطالب و وضوح آنهابالاجبار مقدمه را طولانی تر و مفصل تر مطرح کرده وبرای اینکه مطالب خوب درک شود مجبوریم که در بعضی از موارد نسبت به تکرار موضوعاتی خاص حتی چندین باراقدام نماییم، خاطرنشان می کنیم که مقداری از این تئوری اجرا شده و مقداری دیگر هنوز در فرضیه است و لی ما برای اجرایی بودن بسیاری از این فرضیات با توجه به اینکه قسمتی از این فرضیه را اجرایی کرده ایم و سوابق اجرایی شدن این کار را داریم ، حدود 90%برای عملی شدن فرضیه ها به یقین رسیده ایم . حال توضیحاتی بیشتر:
بزرگترین هدف و آرزوی هر انسانی معکوس کردن جهت حرکت زندگی یعنی برگشتن از پیری به جوانی است به بیانی دیگرمی شود روند رو به پیری را کند و یا متوقف ویامعکوس نمود ودر ادامه عمری طولانی ،کنترل دقیق و دلخواه بیماریها و خلاص شدن از شر بیماری ها ی صعب العلاج یالاعلاج ، بهبودی کامل درهر بیماری یا بهتر بگوییم بهبودی تضمینی بیماریها ودر نهایت داراشدن قدرتی خارق العاده برای ادامه زندگی دلخواه رامی توان در شمارآرزوهای تحقق یافته بعدی انسانهاقرار داد.
این رویای بزرگ و بظاهر دست نیافتنی بشر سالهاست که در ذهن انسانها موج می زند و هر انسانی در خیال خود با این رویا پر و بال می گشاید ودر عالم رویا ، خود را بسیار توانا و قدرتمند و قادر به هر کاری می بیند و در این هنگام است که آتش شوق سراسر وجودش را فرامی گیردو فکر می کند که می تواند از لذایذ دنیا در حدی عالی و بوفوراستفاده نماید وبنا به نیازش خواسته های بزرگی را از این آرزوی بزرگ طلب می کند، اماپس از بیرون آمدن از این رویا ، بناگاه همه سختی ها و مشکلات لاینحل دنیای واقعی این رویای شیرین را در هم می شکند و برسرآرزو گم کرده فرو می ریزد حال مامی خواهیم این شوق را از دنیای خیال به دنیای واقعی بیآوریم اینگــــونه :
هر زمان صحبت از سفری قدرتمند بدرون اعضاء بدن شنیده می شود به نظر می رسد که گویا معجزه ای در حال رخ دادن است و همانطور که ذکر شد انسان در خیال خود برآورده شدن آرزوهای محال خود را می بیند ، حال منظور نظر ما ازاین سفرفقط دیدن امحاء و احشاء بدن و بازدید ونحوه عملکرد آنهاکه تاکنون کاری عملی وشاید بسیار عادی بوده نیست بلکه ما می خواهیم در حین این سفر ها با مکانیسم های خاصی تغییراتی دلخواه را در اندامهای مختلف بدن ایجاد کنیم ودرروند پروسه آنها آگاهانه دست برده و آنرا بدلخواه مدیریت نماییم ومشکلات و اختلالاتی را که در اعضای بدن وجود داشته را به نحو ی عالی برطرف نموده وحتی از وقوع مشکلات و بیماری های احتمالی آتی آگاهی حاصل نموده و نیز از آن پیش گیری یا درمان کنیم و این روند را بدقت کنترل و مدیریت نماییم ، البته باید در نظر داشت که گاهی اوقات تغییرات بصورت عضوی بوده یعنی یکی از اعضا را مورد عمل قرار داده و در بعضی اوقات کار سیستماتیک بوده و اینکار از طریق مدیریت کلان و یا مدیریت سیستمیک بدن انجام می شود.
توضیحا باید گفت که تفاوت اساسی ما نسبت به داستانهای خیالی یاگفته هایی پیشین که تاکنون از سوی متخصصین مطرح شده در انجام همین تغییرات دلخواه و یا قدرت در عملکرد این تئوری ارزشمندماست
حال باید دید که آیا چنین سفری با این قدرت کاربردی امکان پذیراست یاخیر ؟ وآیا در اجرای این کار چه محدودیت هایی وجود دارد وآیا وجود این محدودیت ها می تواند خدشه ای به این تئوری وارد آورد یا خیر؟آیاما قادر به برآوردن خواسته هایمان آنطور که می خواهیم هستیم؟ وآیا این کارمی تواند با قدرت عملی شود؟دامنه این سفر چگونه است وآیا اصولااین کاربا چه شرایطی امکان پذیر بوده و آیا مبنای علمی این کارچقدر قدرتمند است ؟
این ادعای بسیار بزرگی است که در وحله اول غیر ممکن بنظر می رسد اما واقعیت اینست که باآزمون و خطا هایی که انجام داده ایم و تجربیاتی که بدست آوردیم به نتایج عملی و ارزشمندی دست یافتیم و ما در جواب سوالات بالا به جرات و با قدرت می گوییم مطمئنا این کار عملی است آنهم به نحو ی دلخواه ،عالی و ایده آل. حال توضیحاتی کلی راجع به این تئوری:

کلیه موجودات زنده حتی انسان برای ادامه زیستن ، نگهداری و بهره وری و سلامت فیزیولوژی و روانی نیاز به شرایطی خاص دارند(هر موجود زنده شرایط خاص خود) ، این شرایط نه تنها نباید در مغایرت ودر برخورد و تلاقی با فیزیولوژی و روان موجود زنده باشند بلکه بایدمنطبق با موارد مذکور قرار گیرند و در حالتی بالاترکه منظور نظر ماست نه تنهاباید با این دو عامل مهم یعنی فیزیولوژی و روان موجود زنده در تطابق باشند بلکه بایددر تطابقی بسیاربهتر ووالاتر وایده ال ترو دقیقتربصورتی میکرونی قرار گیرند تابتوان از آن آثارو نتایجی ارزشمند و دلخواهی را خلق نمود، در این طرح ما توانسته ایم شرایطی بسیار ایده آل را برای موجود زنده بدقت کشف نموده بدقت طراحی و اجرا و بدقتی خارق العاده مدیریت نماییم.
تغییرات ناگهانی یا تدریجی شرایط مذکور یعنی خارج شدن از نقطه اعتدال وایده ال و رسیدن به عدم تطابق فوق، و دراین صورت است که تاثیراتی شگرف را در جهات منفی و مثبت درهر موجود زنده ای می توان دید و موارد منفی و مثبت بستگی به میزان و دامنه اعمال تغییرات ، متغیر خواهد بود ، این تغییرات می تواند موجود زنده را بیمار کند و تا حد مرگ بکشاند و یا او را در مقابل بیماری هامقاوم نماید یا وی را از بیماری به طرف سلامتی سوق داده و درمان قطعی رابه او اهدا نماید واین تغییرات می توانند اگر لازم باشد در تطابق باشند و بنا به دلایلی ممکن است که برای رفع یک مشکل لازم باشد که به میزان خاصی از تطابقی که به نظر می آید ایده آل است فاصله بگیرد و در هر زمانی که لازم باشد به تطابق قبلی نزدیک شود و حاصل ای کار در نهایت فیزیولوژی و روانی سالم و شاد و عالی را بوی ارزانی دارد حال باید کمی به جزییات موضوع بپردازیم:
بدون شک اهمیت فاکتورهای هوا شامل گرما و سرماو........ درهر موجود زنده بر کسی پوشیده نیست ، این فاکتورهای مهم می توانند بازدارنده بیماریها ،کنترل کننده و تشدید کننده و درنهایت ایجا د آرامش و ریلکسی ایده آل در هر حالتی باشند
چرا به نظر شما هروقت بیمار شوید برای در مانش بایدبه یک ماده شیمیایی یا گیاهی روی آورید آن را بخورید یا بمالید و یا..... هروقت بیماری لاعلاجی نصیب خود یا خانواده تان شد در نهایت به عمل جراحی یا شیمی در مانی ختم می شود و بعد......
آیا واقعا این تنها راه است و راه دیگری وجود ندارد یا هیچ کس اعتقادبه راهی دیگر ندارد ، باید گفت که راههای بسیاری وجود دارد که تاکنون عمل وحتی فکر نشده است، این راهها بسیار دقیق و کارآ هستند.
آثار و علائم بیماری ها و پیش بینی وقوع آنها تقریبا همیشه با تغییرات شدید یا تدریجی دمای بدن و بقیه فاکتورهای هوا بصورتی منظم و یا نا منظم قابل بررسی و اجراو تشخیص است ، تب و یا لرز یا تعریق(گرما و یااحساس سرمای بدن و یا عرق کردن ) ، گرم شدن کف پا ، گرم شدن روی پا ، گر گرفتگی ها در بیماری های مختلف و....، تغییرات دمای بدن در تشخیص شروع حاملگی ، تغییرات دمای بدن قبل از تخمک گذاری و پیش بینی پریود و...........
اینکه زنها همیشه احساس گرمای بیشتری می کنندوبدنشان بدلایل مختلف گرمای بیشتری تولید می کنند و اگر کمی هوا گرم شود استرس شدیدی به آنها دست میدهد ، خانمها تحمل گرما را کمتراز مردان دارند وبیشتر دوست دارند در محیط سرد تری قرار گیرند در عوض مرد ها گرما را بیشتر دوست دارند و از سرما گریزانند و معمولا مرد هادر خانه اصرار دارند که خانه گرم و زنها مصرند که خانه سرد باشد اگر دقت کنیم همیشه در این مورد بین زن ها و مردها مشاجره وجود دارد، باید گفت که برای درمان زنان و مردان در بیماری هایی مشابه که به جنسیت بستگی ندارد نیز درمان یکسانی نباید باشد چون سیستم تعادلی زن با مرد متفاوت است ،خلاصه بررسی تغییرات دمای بدن می تواند آغاز یک بیمار ی و یا شروع یک پدیده بیولوژیک ویا روند اتمام یا معکوس شدن آن را به اطلاع ما برساند در نتیجه روند و یاشدت بیماریها با بررسی دمای بدن ویا ........اندازه گیری و کنترل و قابل تشخیص و درنتیجه درمان می شود و بالعکس اعمال تغییرات دامنه بالا و نا متعادل گرما و یا سرما و.......می تواند تولید التهاب ودرنتیجه تولید بیماری نموده و یا بر شدت آن دامن بزند و یا بالعکس از شدت و حدت آن بکاهد و تا حد سلامتی کامل امتداد یابد در بسیاری از موارد ثبات دمای بدن یعنی سلامت بدن ، خیلی از مشکلاتی که در موجودات زنده عدم تعادل ایجاد می نماید و باعث بیماری های گوناگون و یا اختلالات در اعضاء و جوارح بدن موجودات زنده می شود حتی از نگرش بزرگترین متخصصین دنیا مخفی مانده و متخصصین دنیا بدلیل اینکه در دانش های خود مصرند و تمرکز آنها به دانشهای خودبا تعصب و بشدت ادامه دارد بنابراین خیلی از مسایلی را که در موجود زنده عدم تعادل ایجاد کرده را نمی بینند و معمولا سالیان سال بدنبال علت مشکلات و بیماریها می پردازند َ،(مولوی می فرماید پای استدلالیون چوبین بود پای چوبی سخت بی تمکین بود) ،،، و متخصصین در پایان تسلیم شده و می گویند که دیگر کاری از دست ما ساخته نیست ،در اهمیت حرارت باید گفت که حتی جانوران را به رده خونگرم و خونسرد تقسیم بندی کردند و حتی زندگی یا مرگ هر موجود زنده با حرارت بدن مشخص می شود و حرارت یعنی زندگی.
هر موجود زنده ای با گرما زنده است و دقت دربالانس فاکتورهای هوا ....دما و رطوبت و ....... می تواند حرکات بسیار زیبایی را در تغییرات موجودات زنده فراهم آورد ، بنابراین برای سلامت و ... هر موجود زنده ای باید در فاکتورهای هوابسیار دقیق و حساس شد برای مثال اشتها ،هضم و جذب غذا بافاکتورهای هوا کنترل شده و می تواند هضم و جذب مواد خورده شده را بالابرده ویا پایین بیاورد ودر برخی موارد فوق بصورت کاتالیزور عمل کرده و در بعضی مواقع مستقیما موارد مذکور را راهبری می نماید که در نتیجه می تواند سبب سلامت موجود زنده ومتابولیسمی ایده آل شود و افزایش وزن و یا کاهش وزنی رامنتج گردد و یا می تواند باعث هضم و جذبی ناقص شده و غذا را از بدن دفع نماید و سپس سوء تغدیه را جایگزین سلامت کند وبعد بیماری های دیگری در پس آن بوچود خواهند آمد . کنترل دما می تواند سبب افزایش شدید استرس و کاهش آن بوده ودر صورتی که بالانس دمایی و فاکتورهای هوای بدن بدقت طراحی شده باشد یکی از بزرگترین برنامه های ریلکس را در کارنامه خود ثبت خواهیم کرد و نتایج و آثار ایده آلی را خواهیم داشت.
ما شرایط فوق را بسیار دقیق و مطابق با نیاز هرموجود زنده ای(برای هر موجود زنده شرایط خاص خودش) ودر تطابقی ایده آل با فیزیو لوژی و روان موجود زنده را کشف کرده و آنرابه گونه ای اعمال ،مدیریت و کنترل می نماییم که هر موجود زنده ای حتی انسان قادر است در شادی و تندرستی بسر بردو از بیماری به تندرستی تغییر جهت دهد این بحث مقدمه ای بر تیتر این مطلب بوده وحال به شرح تیتر که همانا سفر به درون هر موجود زنده است می پردازیم:
به وجد آمدن هر انسانی از شنیدن سفری به درون بدن تاکنون فقط در فضای مجازی و در رویا بوده و زمان این شوق بسیار کوتاه وبعد از بیرون آمدن از رویا مانند خوابی خوش دیدن و بیدار شدن را میماند وپس ار بیدار شدن باز در دنیای واقعی تکرار مشکلات و مسایل لاینحل و.....
ما می خواهیم این شوق را مداوم و از دنیای خیال به دنیای واقعی بیاوریم و می آوریم
البته همانطور که در بالا گفته شد مااز پنجره های خاصی این کار را رصد می نماییم که تاکنون چنین پنجره هایی وجود نداشته ویا نگاهی کمرنگ ،آنهم به بعضی آنها موجود بوده است بنابراین چون بقیه متخصصین از پنجره های دیگری به قضیه نگاه می کنند ممکن است در انطباق با داشته های گذشته خوددچار تردید شده واین تردید هضم فکری این کار را مشکل نموده و ما را بسادگی نپذیرند ضمنا همانطور که در بالا گفته شد پس از دقتی زیاد به مطالب ماو بدون تعصب به دانش های گذشته ابهامات از سر راه برداشته خواهد شد
این تئوری می تواند برای شناخت یا اعمال تغییرات و دستکاری دلخواه دراعضای بدن ، کنترل دقیق وکند شدن یا توقف التهاباتی را که در اعضاء بدن بهر دلیل ایجاد می شود ودرمان بیماری های لاعلاج یا بیماری های صعب العلاج ، تغییر در سرعت روند درمان بیماری ها ، تغییر درغرایز ، ژنتیک و مدار فرمان مغز و......تغییرات در اعصاب مختلف بدن هر موجود زنده و از جمله انسان به جهت درمان یا هضم و جذب بدن ویا تغییروتحول دربرنامه های مغزیا تغییرات ژنتیک یا کنترل وزن از لاغری به چاقی و یا از چاقی به لاغری وحتی تغییر و دستکاری در غرایز می تواند بطور مستقیم و یا از راه دور وکاملا قابل کنترل و بسیار دقیق در داخل بدن انسا ن یا برنامه های فرانرم افزاری انسان اجرا شده و مزایای گفته شده بالا را بصورتی غیر قابل باور به مرحله عمل در آورد.
با توجه به اینکه تغییرات بیولوژیک معمولا کند هستند ولی حتی در مواردی که تجربه نیز شده است ما میتوانیم تغییرات دلخواه رادر اندام های بدن را براحتی زدن یک کلید و یا تغییر یک ولوم با سرعتی چندین برابریا چندین صدبرابر تغییرات طبیعی بیولوژیک در کار انجام دهیم این ادعای بزرگی است ولی ما.............. باید سعی کرد موجود زنده را در حالت تعادل نگهداریم و در صورتی که موجود زنده از حالت تعادل خارج شد و اختلالی در عضوی از بدن ایجاد گردید این اختلال می تواند به همه اعضای بدن بطور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر گذار باشد و ناگهان دیده می شود که اختلال عضوی تمام سیستم های بدن را مختل نمود و آنگاه باید برای حل یک معدله چندین مجهوله اقدام نماییم و ....
این ادعایی اغراق آمیز نیست ،این تئوری که مقدار ی از آن اجرا و به مرحله عمل در آمده بسیار فراتر از علم روزجهان بوده و شامل مواردی ازقبیل تله پاتی یا روح یا یوگا و ......... یا حتی درمان دارویی نمی باشد .
ما در این تئوری به فاکتورهای خاصی در موجودات زنده توجه خاصی داشته ایم که جهان نسبت به آنها بی توجه و یا بسیارکم توجه بوده است حال کمی توضیح را لازم میدانیم:
دراین تئوری ما تغییرات در موجودات بیجان رابا دو مولفه اساسی تقسیم می نماییم که اول سخت افزار ها و دوم نرم افزار هاست ولی در مورد موجودات زنده ما مولفه ها رابه سه دسته یعنی سخت افزار ها (اعضای بدن ) و نرم افزار ها یعنی سامانه ای که می تواند سخت افزار ها را راهبری کند و مولفه سوم فرا نرم افزار هاست که همانا روح و روان و غرائزو ژنتیک موجود زنده بوده که می تواند هم نرم افزار ها را تحت تاثیر قرار دهد و هم سخت افزار ها را ، یعنی نرم افزار ها و فرا نرم افزار ها باید بشدت با هم هماهنگی داشته باشند تاصحت و سلامت طول عمر و راندمان کاری هر موجود زنده(انسان) را باعث شوند و کار ما دقت در هماهنگی ها و دستکاری در همه اینهاست.
عملکرد ما در این تئوری در دست گرفتن و پیگیری و تغییرات درسخت افزار های بدن نرم افزار ها و فرا نرم افزارها ی آنها آنهم بصورت فیزیکی بطور اعم (علم فیزیک)و در اکثر موارد بطور مستقیم و یا کنترل از راه دورمی باشد ما شاخه جدیدی از علم را برای موارد فوق باز نموده و دریچه هایی از این شاخه می توانددر بسیاری از موارد بکمک موجود زنده شتافته واختلالات و عدم تعادل ها و مشکلات و درگیر شدن موجود زنده با چند بیماری توامان جلوگیری بعمل می آید و این شاخه علم و دریچه هایش می تواند تشخیص ها ی خود را دقیق تر ومشکلات را دقیق تر رفع و رجوع نماید همانطور که گفته شد قسمتی از این کار انجام شده و نتایج آن نیز فوق العاده و با ارزش بوده است ،
ادامه دارد.................................................................................
www.poultrytop.com


ما برترین تکنولوژی رادرصنعت طیورجهان داریم و با این کار تکنولوژی جدیدوقدرتمندی را به صنعت طیور جهان تقدیم نموده ایم ، با این طرح انقلابی در صنعت طیور جهان بوجود آوردیم و طی 4 اختراع به ثبت رسانده ایم ما توانسته ایم سرعت رشد مرغ را بدون استفاده از محرک های رشد و یا داروها از دنیا بالاترببریم ، ضریب تبدیل را کاهش دهیم و کلا راندمان های سالن مرغداری را نسبت به دنیا ارتقا دهیم ضمنا قادریم سالن مرغداری را با هر ابعاد( عرض و طول )و ظرفیتی و بدون هیچ محدودیتی بسازیم ، بنا براین علاوه برداشتن سالن مرغداری ایده آل فقط با سیستم ابداعی مامی توانیم سالن مرغداری را مثلا بطول 100 متر و عرض 50 متر و باظرفیت 100000قطعه مرغ (متر مربع 20قطعه )و در بستربنا نماییم بنابراین قیمت تمام شده سالن مرغداری به ازا هر مرغ بسیار پایینتر خواهدبود ، مصرف سوخت نیزبسیار کاهش دارد ،تاکنون هیچ سالن مرغداری در جهان با این تکنولوژی قدرتمند ساخته نشده ، سیستم اختراعی مادارای تکنولوژی قدرتمندی است که می تواندبسیاری از خلاء ها و ناتوانی هایی را که در سیستم های روز دنیا وجود داشته را رفع نماید
با مذاکراتی که با چند فارم بسیار بزرگ مرغداری در چند کشورپیشرفته غربی داشتیم بزودی فارم های آنها را با تکنولوژی اختراعی خود ارتقاء داده ومجهز می نماییم

 
1393/3/7  2:35 PM
تئوری سفربدرون بدن هرموجود زنده (انسان)Theory of Journey inside Human Body & every Live Creation Inner
ما قصد نداریم شما را در جوی افسانه ای یا فیلمی تخیلی قرار دهیم و هدف این نیست که شما را به عالمی رویایی یا مجازی یا غیر واقعی ببریم بلکه این سفر سفری واقعی به داخل بدن هر موجود زنده است که فقط بجهت بازدید داخل بدن نبوده بلکه به گونه ای است که ما در حین سفر می توانیم با روش های خاصی که تاکنون وجود نداشته تغییرات دلخواهی رادراعضای بدن بوجود آوریم منتها نگرش مااز پنجره های دیگری غیراز پنجره هایی است که تاکنون از دید متخصصین به موضوعاتی اینچنین رصد شده است ،با توجه به مبنای قدرتمند علمی این طرح ممکن است در بعضی اوقات استدلالات ما بسیار ثقیل بنظر آید ولی اگر با دقت بیشتری به آن نگاه کنید مطمئنا این ابهام را از سر راه برخواهید داشت. ادامه
1392/12/4  11:13 PM
مصاحبه تلویزیونی شبکه 5 سیمای تهران باآقای مصطفی افتخاری مخترع بزرگترین وپیشرفته ترین مرغداری جهان
مصاحبه تلویزیونی برنامه ثروت آفرینان شبکه 5 تهران با آقای مصطفی افتخاری مخترع و طراح بزرگترین و پیشرفته ترین سالن مرغداری جهان در روز دوشنبه 93/2/8(ساعت شروع پخش برنامه ثروت آفرینان بین 21.30تا23 دوشنبه شب ها)شبکه 5سیما تهران
ومعرفی کوتاه آقای مصطفی افتخاری در تیزربرنامه ثروت آفرینان در سراسر روز (دوشنبه ها)و مصاحبه اختصاصی آقای مصطفی افتخاری در چنددوشنبه هشتم اردی بهشت ماه 93 همین برنامه
ادامه
1392/4/20  10:59 PM
مرغ بدون پر با آرامش وصف ناپذیر ،مقاوم و سالم و مقاوم در مقابل بیماری ها
مرغ بدون پر با آرامش وصف ناپذیر ،مقاوم و سالم و مقاوم در مقابل بیماری ها
پر مرغ علاوه براینکه پوششی است برای بدن مرغ و این پرنده را در برابر خیلی از مشکلات مصون نگهمیدارد ولی در خیلی از موارد نبودن آن می تواند به نفع او و صاحبش تمام شود، شاید خیلی ها بشدت تعجب کنند که چرا باید اینطور باشد ولی واقعیت اینست که پر مرغ مملو از پروتئین است و ...
ادامه
1392/4/19  4:25 PM
مرغ بدون پر یا با پر بسیار کم بدون دستکاری درژنتیک مرغ ومواد شیمیایی و دارویی و برای هر نژاد
مرغ بدون پر یا با پر بسیار کم بدون دستکاری درژنتیک مرغ ومواد شیمیایی و دارویی و برای هر نژاد
پر مرغ سرشار از پروتئین است و مفهوم آن این است که پروتئینی که صرف پردار شدن مرغ می شود می تواند به گوشت تبدیل شود ما توانسته ایم مرغ بدون پر را بدون هیچ دستکاری در ژنتیک مرغ وهیچ پروسه شیمیایی و یا تغییرات در دان و یا دادن آب یا دان خاص و یا داروی خاصی و بدون توجه به نژاد مرغ تولید کنیم ، تولید این مرغ فقط با اختراعات ما و مدیریت خاص ما قابل اجراست
ادامه
 
 
 
   
1391© تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سیماب می باشد.
طراحی و اجرا؛ بانی هاست
صفحه نخست | درباره ما | اخبار و مقالات | نظرات و پیشنهادات | عکس و ویدئو | تماس با ما